Tijdlijn

Zusters Augustinessen van St. Monica: Tijdlijn 

Utrecht, Wijk C, midden in de crisis van de 30er jaren:

1934Start congregatie en eerste Klooster ’Genazzo’: Utrecht, Waterstraat 2. Pater Sebastianus van Nuenen sticht het klooster met Augustina van Reijsen als priorin, om meer hulp te kunnen bieden aan de armoede in Wijk C. Direct wordt het blad ‘De Stad Gods gestart en al snel ontstonden de gezinszorg en de opvang van meisjes en vrouwen van ‘Meisjesstad’. Landelijk wordt er veel gepraat over dit nieuwe klooster met de moderne aanpak van zorg en zusters. De abonnementen op het blad ‘De Stad Gods’ groeien en er komt een grote toeloop van jonge vrouwen uit heel Nederland die willen helpen en intreden. 

19401945 De tweede wereldoorlog. Ondanks de schaarste aan voedsel en middelen, vangen de zusters honderden meisjes en vrouwen op in Meisjesstad. In het geheim was de grachtenkelder van het klooster een landelijk bekende eerste opvang/doorgangsplaats voor ieder bv verzetsmensen en oorlogsvluchtelingen uit concentratiekampen. De zusters hebben het gedurende de hele oorlog geheim weten te houden dat er tienduizenden mannen, vaak ziek, vies en in erbarmelijke omstandigheden door hen geholpen konden worden. In het kloosterdeel van de zusters zelf heerst ruimtegebrek: er wonen 60 zusters waar het berekend was op 20, dus wordt er gezocht naar een groot huis, liefst in de bossen waar moeders op vakantie zouden kunnen gaan. 

1943 – Het landgoed met villa, koetshuis, moestuin en boerderij ‘De Monnikenberg’ in Hilversum wordt aangekocht door vrienden, want religieuzen mogen in oorlogstijd niet handelen. De villa wordt geconfiskeerd en bewoont door Joodse kinderen, fraters, Brits- Indische vluchtelingen en als noodsanatorium gebruikt door het Rode Kruis. 

1946 Start tweede klooster ‘De Stad Gods’: Hilversum, Soestdijkerstraatweg 151. Er gaan 20 zusters wonen en ruimte voor het generaal bestuur, het Stad Gods kantoor en de redactie van het maandblad ‘De Stad Gods’.
1947 – Hilversum: De eerste moeder komt voor rust en aansterking.
1950 – Hilversum: Er komt een speeltuin om de kinderen van de rustende moeders bezig te houden, m.b.v. leerlingen van de Technische School in Hilversum, met materiaal van een speeltuin uit Maartensdijk.

1952Start derde klooster ‘Maria’s Bezoek’: Amsterdam, Warmoesstraat 159:

1952 – In Hilversum worden door het leger oude spoorwagons op het terrein geplaatst waarin de zusters uit de andere huizen kunnen logeren voor vakantie, retraite of voor bijzondere bijeenkomsten.

1953Start vierde klooster ‘Maria van Troost’: Sittard, Veestraat 8

1955 – Hilversum: nieuwe kapel, klokkentoren en kunstatelier (Architect is Nico de Jong). 

1955Start vijfde klooster: Parijs, 51 Rue Montmartre (Frankrijk)

1956 – Start zesde klooster: Valkenswaard, Leenderweg 30

– Begin eigen begraafplaats in Hilversum: Het eerste sterfgeval van een zuster in het klooster in Amsterdam. Ze komt noodlottig om het leven doordat een klok die ze luidt op haar valt. De uitvaart vindt plaats in Hilversum waar ze begraven wordt op het eigen terrein waarmee de eigen begraafplaats een feit is.

1958 – Voor de 60e verjaardag van pater van Nuenen wordt de actie ‘Kent u hem’ op touw gezet. Er wordt Fl. 100.000,- bij elkaar gebracht voor de aanbouw van een vleugel aan het klooster t.b.v. de rustende moeders. De beeldengroep voor het klooster in Hilversum van zr. Marie José van der Lee wordt geplaatst. Te zien zijn Augustinus, de pater en mater en een vrouw en man met kind.

1959 – De gemeente Hilversum geeft nu officiële toestemming voor het aanleggen van een begraafplaats t.b.v. de zusters op het eigen terrein. Alle zusters worden hier begraven. 

1962Verhuizing zesde klooster ‘Moeder Gods’: Maastricht,, Lenculenstraat 21

1962 – Verhuizing vijfde klooster van Parijs naar:
Arnouville-les-Gonesse, ‘Notre Dame de Liesse’, 71 Avenue de la Republique

1965 – Een aantal zusters doet mee met de Nijmeegse vierdaagse. Om de hitte te trotseren worden speciaal witte habijten vervaardigd. Deze bevallen zo goed dat men besluit deze voortaan in de zomer te dragen en de zwarte in de winter.

1966 Pater van Nuenen overlijdt op 24-01-1966). Op zijn gedachtenis plaatje staat: “Wij zijn God dankbaar voor de grote gaven die Hij hem schonk en de pater zelf voor zijn liefdevolle en toegewijde zorgen, die hij altijd voor ons had. Zijn heengaan vervult ons met grote droefheid, maar tevens met een diepe vrede.” Hij wordt in Hilversum begraven op de eigen begraafplaats. 

1967 Start zevende klooster ‘Moeder van de Vrede’ Utrecht,, Adriaan van Bergenstraat 61.         In Hilversum wordt er begonnen met de aanbouw van de tweede vleugel begonnen t.b.v. de gastenopvang. 

1970 – Mater van Reijsen doet na 36 jaar afstand van haar functie als algemeen overste. De zusters vragen zich of elk huis apart moet voortbestaan, maar bij stemming wordt er unaniem door 151 zusters voor eenheid gekozen. De nieuwe generale overste wordt niet zoals vaak gebruikelijk aangewezen, maar op het zgn. Generaal Kapittel door alle zusters gekozen. 

1971 – Rijkswaterstaat begint zonder overleg met de zusters met de aanleg van de snelweg A27 dwars over het landgoed in Hilversum. Er wordt land onteigend. De zusters voeren een protestactie door op de weg te gaan zitten om het werken tegen te houden, maar zonder succes. De grond die nu achter de snelweg ligt wordt waardeloos en de rust van het klooster en de rustende moeders wordt definitief verstoord door het verkeerslawaai. 

1972 – In Hilversum komt er nieuwbouw: Thagaste, voor verblijf voor zusters en groepsaccomodatie. De bouwketen die aannemer Heymerink laat staan worden omgebouwd tot vakantiehuisjes voor gezinnen. De treinwagons worden weggehaald. 

1975 – De eerste kleuren-tv komt in Hilversum.

1980 – De eerste vaatwasmachine komt in Hilversum, die zo groot is dat ie met een kraanwagen geplaatst wordt omdat ie niet door de deur past. Op zolder worden de moederchambrettes weggebroken en komen er drie zusterkamers, een werkkamer en een kapsalon. Bij de kapel wordt een nieuwe bron aangeboord voor drinkwater.

1981 – De strenge winter biedt ijspret voor zusters en bewoners: er worden sneeuwfiguren gemaakt (genaamd ‘heer Bommel’ en ‘Madonna’), er is een sneeuwballengevecht, er wordt op de vijver geschaatst, gepicknickt en anijsmelk gedronken.

1982 – De eerste videorecorder maakt het de zusters mogelijk programma’s op hun eigen moment te bekijken, zoals het nieuwjaarconcert.

1984 De congregatie bestaat 50 jaar. In de Irenehal van de Jaarbeurs in Utrecht is een feestelijke eucharistieviering waar 12.000 mensen uit het hele land op afkomen. 100 zusters treden op als gastvrouwen.

1987 – De eerste computers komen op het kantoor van het blad ‘Stad Gods’, een gift van drukkerij de Boer. De zware metalen adresplaatjes van de pons- en adresseermachines van de tienduizenden abonnees worden overbodig. 

1990 Mater Augustina van Reijsen overlijdt op 21-08-1990.
Op haar gedachtenis plaatje staat: “Wij danken God voor wat Hij ons door haar heeft gegeven. Zij is 82 jaar geworden, waarvan zij 56 jaar kloosterling was en 36 jaar priorin generaal van haar congregatie.”
In het blad de Stad Gods: “Zij heeft beslissingen moeten nemen, meeleven moeten opbrengen en tegelijkertijd op de hoogte blijven van de veranderingen in kerk en wereld. Met alle zorgen om het heden, is ze nooit angstig geweest voor de toekomst.”
Zij wordt in Hilversum begraven op de eigen begraafplaats op het terrein.

1991 Sluiting vierde klooster in Sittard (Veestraat 8) en Hilversum worden er geen meisjes meer voor de opleiding de Hof aangenomen.

1993 – In Hilversum is de achterste gastenvleugel klaar en de voorste vleugel voor de moeders wordt ook gastenafdeling. In de zustervleugel komt een lift over 3 verdiepingen.

1994 – In Hilversum stopt de boerderij, het slachten van eigen koeien van varkens en de groentetuin, door veranderde milieuwetgeving en omdat de boer aan zijn pensioen toe is. 

1995 – Er komen computerkamers en iedere zuster krijgt een emailadres. 

1997 Sluiting zesde klooster in Maastricht, Lenculenstraat 21

1997 – Start religieus verzorgingstehuis Someren, zorgcentrum Witven, Monicahof. 

1998 – Sluiting van zevende klooster in Utrecht, ‘Moeder van de Vrede’, Adriaan van Bergenstraat 61
1999 – De zusters verkopen het grootste deel van hun landgoed ‘De Monnikenberg’ aan Goois Natuurreservaat. Het terrein rond de boerderij en de begraafplaats blijven in eigendom van de zusters. 

2000 – In Hilversum wordt gereorganiseerd, zodat de activiteiten van de zusters voort te kunnen zetten door anderen. De gastenafdeling wordt zelfstandig gemaakt.
2001 – Start de nieuwe leefgemeenschap Casella in Utrecht, met 5 zusters en 2 meelevers. Ze werken op Meisjesstad en organiseren ontmoetingsavonden gericht op jongeren. 

2002 – In Hilversum wordt de A27 verbreed en na jaren actie voeren en wordt er eindelijk een geluidswal aangebracht. 

2008 Sluiting vijfde klooster Arnouville-les-Gonesse, 71 Avenue de la Republique, Frankrijk.

Sluiting van het gastenverblijf in Hilversum. 

2009 Sluiting derde klooster in Amsterdam, Warmoesstraat 159.

2009 Casella verhuist van Utrecht naar de boerderij in Hilversum, Soestdijkerstraatweg 145, en begint een stilte- en ontmoetingsplek voor jongeren.
2013 Start achtste klooster Casella, Hilversum, met stilte- en ontmoetingscentrum voor jongeren. De 4 zusters van Casella trekken in hun nieuwe klooster en de boerderij is gastenverblijf voor jongeren geworden van 18-35 jaar. In de achtertuin is een grote zitkuil en een labyrint gemaakt.

2014 Sluiting tweede klooster De Stad Gods in Hilversum De zusters verhuizen naar het religieuze verzorgingstehuis Witven in Someren en naar hun klooster in Utrecht aan de Waterstraat. Vanwege hun bijzondere verdiensten voor Hilversum worden de zusters op 4 maart ingeschreven in het Gulden Boek en daarmee ereburgers van Hilversum.

2017- Het blad ‘Stad Gods’ wordt overgenomen door Klooster Casella. Er komt een nieuwe redactie die het blad een eigentijdser maakt met nieuwe rubrieken, w.o. een strip over Augustinus en een fris uiterlijk.

2019: De Congregatie van de zr Augustinessen van st Monica bestaat 85 jaar.