Mijn visie

Waarderen
In een circulaire samenleving heeft alles en iedereen een rol en is van belang.
Dat is niet zo in onze huidige lineaire samenleving, waar veel wordt onder- of overgewaardeerd. Dat ondermijnt het evenwicht in de samenleving.
Om van lineair naar circulair te veranderen is het nodig onze manier van kijken en waarderen te veranderen.

Afval
Afval is een voorbeeld van onderwaardering.
Afval is niet waardeloos, er zit veel bijzonder materiaal in verstopt met verrassende mogelijkheden. Dat kan op vele manieren zichtbaar gemaakt worden, bv door ‘waste art’.

Mental waste
Naast fysiek afval is er ook afval op het psychische vlak: de lastige gedachten en gevoelens. Die worden vaak genegeerd, ‘weggegooid’, terwijl daar juist verrassende informatie in verstopt zit over jezelf. Dit innerlijk afval noem ik ‘mental waste’. Als ‘mental waste coach’ ga ik samen met jou anders kijken naar je eigen mental waste en daar verrassend plezier mee en van hebben.

Transitie
De waarde gaan zien van zowel fysiek afval als mental waste is een interessant en belangrijk proces, onderdeel van de transitie van een lineaire naar een noodzakelijke circulaire samenleving.

Anders
Het noodzakelijk veranderen van onze gewoontes betekent anders omgaan met afval: minder weggooien, beter recyclen en zoveel mogelijk up-cyclen. Anders omgaan begint met anders gaan kijken, en gaan zien dat afval waardevol materiaal is. En dat je het anders kunt gebruiken.