Loterij Meisjesstad

Augustinessen van St. Monica:

Loterij Meisjesstad

Loterij meisjesstad is ontstaan om Meisjesstad te bekostigen, de opvang voor dakloze meisjes en vrouwen. Hoe de zusters dat aanpakten, geeft inzicht in hun vindingrijke en avontuurlijke manier van organiseren en het volle vertrouwen in wondertjes bij het uitvoeren van hun taken.

Op eigen wijze

De zusters hebben altijd een eigen koers willen varen zodat ze flexibel konden ingaan op de noden die ze tegen kwamen. Daar hoorde ook financiële onafhankelijkheid bij, zodat ze geen subsidiegelden van overheden aannamen met bijbehorende regels. Zo konden zij op de manier die zij het beste vonden, leven en werken. 

1939, bij ministerieel besluit

In 1939 wordt de eerste loterij gehouden, met goedkeuring bij ministerieel besluit.

In 1940 wordt een eerste folder gedrukt om het groter te kunnen opzetten met een lot voor 25 cent en 1000 prijzen. 1e prijs: huis of veestapel twv. fl.5000,-, 2e prijs: woninginrichting of auto twv. fl.2000,-, 3e prijs: huwelijksuitzet, auto of motor twv. fl.000,-.

Vanaf 1948  – 2008 jaarlijks

In 1948 wordt er in het blad ‘De Stad Gods’ voor het eerst melding gemaakt van een Nationale loterij Meisjesstad, goedgekeurd bij ministerieel besluit. Dit keer 500 prijzen twv. fl.20.000,-, met 8 hoofdprijzen (2x salon-ameublement, 2x eetkamer-ameublement, 2x slaapkamer-ameublement, 2x Heren-ameublement). Vanaf 1948 tot en met 2008 wordt er jaarlijks een loterij gehouden.

Steeds professioneler

Er is steeds meer geld nodig, dus wordt de loterij steeds groter. Bijna 60 jaar lang, reizen de zusters de eerste 3 maanden van het jaar door het land, vaak liftend, en verkopen hun loten deur aan deur, bijgestaan door steeds meer vrijwilligers. Zijn dat eerst mensen uit de directe kring rondom de zusters, later worden vele scholen bezocht om te vertellen over Meisjesstad en de loterij, met veel vrijwillige hulp tot gevolg. De zusters die het hele jaar door voltijds bezig zijn dit te organiseren op het loterijkantoor worden steeds professioneler en geholpen door steeds meer vrijwilligers. 

Groei loten, prijzen en prijzengeld

Vanaf de 50er jaren worden de loten verkocht voor fl1,-, later 1 euro.

50er jaren: 200.000 —> 300.000 loten; 500 —>1000 prijzen; fl.20.000 —> fl.40.000,- prijzengeld.

60er jaren:             —> 400.000 loten;        —> 1500 prijzen;      —> fl.50.000,- prijzengeld.

70er jaren:            —-> 600.000 loten;        —> 1700 prijzen;    —> fl.67.500,- prijzengeld.

80er jaren:  600.000 of 700.000 loten;         —> 1800 prijzen;     —> fl.75.000,- prijzengeld.

90er jaren:  6000.00 of 700.000 loten;         —> 1000 prijzen;     —> fl.75.000,- prijzengeld.

2002 – 2008:     —->310.000 loten;             —->   800 prijzen;    —> € 35.000,- prijzengeld

Topjaar

1983 was het topjaar met 700.000 loten, 1800 prijzen twv. fl.75.000,-, 32 hoofdprijzen.

Meisjesstad wordt ‘Cordaad’

In 2006 wordt opvang Meisjesstad overgenomen door de Stichting Cordaat en in 2008 is de laatste loterij.