Inspiratie

Zusters Augustinessen van St. Monica: 

Inspiratiebronnen

St. Augustinus                 

“Heb lief en doe dan wat je wilt” – Augustinus

Hij is een veelzijdig beschermheilige, o.a. van boeken, theologen, kinderen, genezers, brouwers, steden en bisdommen. Augustinus van Hippo kwam uit Noord-Afrika en was filosoof, theoloog en later bisschop. Hij ontvluchtte regelmatig zijn moeder die hem wilde bekeren en verzette zich tot zijn 32ste jaar tegen het christendom. Hij stichtte een gemeenschap gebaseerd op de bijbel en zijn levensvisie. Zijn inzicht dat naast contemplatie ook een diendende functie van daadwerkelijke naastenliefde nodig was, was voor die tijd vernieuwend. Door zijn drang naar persoonlijke groei zocht hij hartstochtelijk naar het goede, het ware en het schone. Hij nodigde zijn lezers uit om zelf na te denken over het belang van verlangen, genieten, geluk, vergeven en beminnen, over gastvrijheid en vriendschap, over hoe een gemeenschap kan genezen en hoe een religie zou kunnen uitnodigen. Hij wordt gezien als grondlegger van religieus samenleven met ruimte voor individuele groei, contemplatie en actieve naastenliefde.

Veel van zijn geschriften zijn bewaard gebleven. Het klooster in Hilversum, de’Stad Gods’ is vernoemd naar zijn geschrift ‘De Civitate Dei’ (Over de stad van God), waarin hij zijn sociaal maatschappelijke ideeën beschrijft. 

St. Monica (ca.333 – 387)

Aan vrouwen in slechte huwelijken: “Als je je tong in bedwang kunt houden, wordt niet alleen de kans om geslagen te worden minder, maar kun je misschien uiteindelijk je man verbeteren.” – Monica van Hippo 

Monica van Hippo is de christelijke beschermheilige van vrouwen, moeders en slachtoffers van huiselijk geweld. Zij was de moeder van Augustinus. Standvastig bleef ze proberen haar driftige en overspelige man en Augustinus de stap naar het christendom te laten zetten. Hoewel ze volgens Augustinus geen gelukkig huwelijk had, probeerde ze geduldig te zijn en ging dagelijks naar de kerk. Haar gedrag dwong uiteindelijk respect af bij haar man.

 

Pater van Nuenen (1898 – 1966), stichter 

“Het gaat er in het leven niet om je bezit te beschermen. Een mens wordt juist rijker door te geven.”

Sebastianus van Nuenen was pater Augustijn en als priester en pastoor verbonden aan de Augustinuskerk aan de Oudegracht in Utrecht. In 1934 stichtte hij de congregatie van de Augustinessen van St. Monica om vanuit een respectvol kloostergezin meer hulp te kunnen geven aan de mensen die in armoede leefden. Vanuit zijn liefdevolle opvoeding door zijn moeder was het voor hem vanzelfsprekend dat de zusters hun eigen leefregels konden bepalen, wat in die tijd erg modern was. Zijn hele leven bezielde hij het kloosterleven van de zusters door zijn inspirerende persoonlijkheid. Hij had aandacht en respect voor ieder mens, was een bezield spreker en had veel humor. Hij had grote dromen en een grenzenloos vertrouwen in God en de goedheid van de mensen, waarmee hij onmogelijke veel voor elkaar kreeg. 

Mater van Reijssen (1908 – 1990), stichteres

“Samen bouwen aan de stad zoals God het bedoelde, waar iedereen wordt gezien, niemand wordt afgeschreven, er is altijd weer nieuw leven mogelijk.”

Augustins van Reijssen was medestichteres van de congregatie en de eerste Augustines van St. Monica Ze is  36 jaar priorin general geweest en 56 jaar kloosterling gebleven.

Zij werd onafhankelijk en zelfstandig opgevoed door haar moeder die zelf een winkel had in Utrecht. Via het liefdewerk van de Augustinusparochie leerde zij van Nuenen kennen en kreeg van hem het vertrouwen om op haar manier de leefregels van Augustinus in hun congregatie vorm te geven. Onder haar leiding groeide de congregatie uit tot een levendig kloostergezin waarin de zusters gewoon, eerlijk en bewogen konden zijn, met geloof en vertrouwen in elkaar, respect, liefde en vriendschap. 

Ze was bij de tijd en verdiepte zich in wat er speelde in de wereld. Zij was een sterke, gelovige vrouw die met intelligentie, durf en nuchterheid zichzelf vragen durfde te stellen en aan de dingen durfde te twijfelen.