Zusters Augustinessen van St. Monica

Zusters Augustinessen van St. Monica

Er het beste van maken

Voor mij zijn de Augustinessen van St. Monica bijzondere vrouwen. Ze inspireren me, niet tot traditioneel religieuze activiteiten, maar tot nadenken over zingeving, menselijkheid en mijn manier van leven. Dat streven naar gelukkig zijn in groeiend besef van jezelf en de ander, religieus is. Dat het beste van je leven maken, religieus is.

Ik ben niet op de traditionele manier, maar blijkbaar wel op die manier religieus. 

Vertrouwen op wondertjes

Dat kunnen de Augustinessen van St. Monica: vertrouwen dat wat nodig is, op hun pad komt. En dat nemen zoals het komt. Die wondertjes gebeuren en je ziet ze beter als je er open voor staat. Soms is het ogenschijnlijk helemaal niet wat nodig is, maar blijkt het zelfs nog beter te zijn dan wat je eerst voor ogen had. Ze zitten vol verhalen over dit soort wondertjes….

Waar ik de zusters van ken

Ik heb zo’n 20 jaar zangles gegeven aan de zusters die in het Hilversumse klooster ‘Stad Gods’ woonden en zingend en acterend meegedaan met het Kerstspel aldaar. Maar ik heb pas echt begrip gekregen voor hun visie en de zich steeds ontwikkelende manier van leven, door het schrijven van het boek ‘Van Stad Gods naar Casella’ en het maken van een documentaire over hen. Die heb ik samen met echtgenoot Paul Delcour gemaakt. We geven dan ook samen graag lezingen over de zusters. 

Nauw contact

Alles wat we doen over deze zusters, bv een lezing geven, gebeurt in nauw contact met hen. Zij hebben ons hun vertrouwen gegeven dat wij hun verhaal mogen vertellen. Dat zou niet respectvol zijn als ze daarover niet zelf konden beslissen of ze dat is wat ze willen.

Daardoor ontlasten we hen, maar brengen we een herkenbaarder blik op hun verhaal dan zij zelf doen. En we inspireren elkaar, want soms verwoord ik iets waarvan zij zich niet bewust waren. Gewoon omdat ze hun bijzondere leven zo gewoon vinden, en omdat ze het allerliefst zo gewoon mogelijk blijven.

Teksten over de zr Augustinessen van St. Monica

In deze submenu’s meer over de zusters en het boek ‘Van Stad Gods naar Casella’ (2014), de documentaire en de lezingen.

Ook staan er nog vele teksten over de zusters Augustinessen van St. Monica, geschreven in 2019 horend bij een expositie over hen.

Ze gaan over hun inspiratie, hun tijdslijn, de kloosters, hun actieve leven, visie, kleding, over Loterij Meisjesstad, Schoonheid, Klooster Casella en 10 leuke quotes.

Zie ook:

Augustinessen van St. Monica: http://www.stadgods.nl

Klooster casella: https://www.casella.nl