Quotes

Zusters Augustinessen van St. Monica: Quotes

“Heb lief en doe wat je wilt.” Augustinus

“Het gaat er in het leven om, niet vóór je plezier, maar met je plezier te leven.” – pater van Nuenen

“Niet iedereen is gelijk, maar wel gelijkwaardig.” de zusters

“Jouw plaats is daar waar jouw talenten tot hun recht komen en waar je kunt zijn die je werkelijk bent.” de zusters

“Samen ben je rijk” – de zusters

“Ga niet uit je zelf vandaan; richt je naar het binnenste, want in de innerlijke mens huist de waarheid.” – Augustinus 

Het gaat er in het leven niet om je bezit te beschermen. Een mens wordt juist rijker door te geven.” pater van Nuenen

“Geluk bestaat in het verbonden zijn met anderen,
juist ook met mensen die weinig in tel zijn.”
– de zusters 

“Wij vertrouwen op wondertjes.” de zusters

Oog hebben voor schoonheid helpt de groei naar jezelf en de medemens en zo de groei naar God.” de zusters