Welkom bij Annette van Tol

Iedereen is anders:
daardoor bijzonder en leuk.

Jezelf zijn:
niet altijd eenvoudig, wel altijd verrassend.

Als iemand zichzelf laat zien, is dat een cadeautje dat me raakt, inspireert en wat respect verdient. En voor degene zelf erg belangrijk, want hoe kun je gelukkig zijn als je jezelf niet kunt zijn?

De zoektocht naar jezelf, daar ben ik als begeleider op verschillende manieren mee bezig.
Het kan zijn met zangles en als je jezelf even in de weg zit, word ik soms even life-coach en de zangles even zangtherapie.
Het kan ook een persoonlijk, menselijk verhaal zijn wat ik, samen met mijn echtgenoot, omzet in documentaire.

Deze uitspraak van de zusters Augustinessen van St. Monica, waar we een boek en documentaire over hebben gemaakt, is mijn favoriet:

“Het gaat er in het leven om niet vóór je plezier, maar met je plezier te leven.” – pater van Nuenen

Wil jij je eigen stem laten horen of vertellen wat je bezig houdt?

Voel je welkom!